"فرگاه"

منزلگه دل ها همه کاشانه ی عشق است...🍁

دی 98
6 پست
شعر
2 پست
غزل
2 پست
دکلمه
1 پست
عاشقانه
1 پست